HSB Göteborgs tjänst NABO gör livet lättare för medlemmarna och föreningarna när det uppstår problem grannar emellan.

Få bostadsområden helt problemfria. Störande grannar, konflikter och andra problem kan vara både svårt och känsligt att hantera på egen hand för bostadsrättsföreningarna.

HSB NABO hjälper styrelserna att hantera störningsärenden och sociala problem i föreningarna. Genom att styrelsen i bostadsrättsföreningar kontaktar NABO när olika slags problem uppstår, får föreningen professionell hjälp att lösa situationen.

Det Goda Boendet måste alltid utvecklas och upprätthållas. Inte minst människor och
grannar emellan. HSB Göteborg erbjuder därför NABO en social och personlig tjänst
som gör livet lättare när grannsämjan hotas

Senaste kommentaren