1. Skriv avtal med din köpare
Har du själv skaffat köpare ska ni skriva ett avtal. Detta skall upprättas i tre ex. ”Avtal om
överlåtelse av bostadsrätt” kan du köpa i bokhandeln. Är mäklare inkopplad ser de till att
ett avtal upprättas. Genom avtalet har din köpare förbundit sig att köpa bostadsrätten och
du har förbundit dig att sälja den.
Avtalet ska innehålla: Köpare, säljare, bostadsrättsföreningens namn, bostadsrättslägenhetens
nr, adress, köpeskilling och tillträdesdag.
Avtalet ska vara daterat och underskrivet av samtliga köpare och säljare. Godkännande av
din make/maka eller sambo krävs även om han/hon inte är medägare. Skicka ett undertecknat
exemplar av avtalet till HSB så snart som möjligt. Märk kuvertet ”Överlåtelser”.
Vid dödsboförsäljning gäller särskilda regler, ta i sådana fall alltid kontakt med HSB. HSB
behöver en kopia på en registrerad bouppteckning från Skattemyndigheterna och en kopia
av eventuellt testamente och arvsskifte.
Särskilda regler gäller även vid bodelning och gåva.
2. Fyll i blanketten ”Anmälan om överlåtelse”
Blanketten får du hos HSB, din förening eller på http://www.hsb.se/goteborg.
Lämna den ifyllda blanketten till din bostadsrättsförening. Den blir underlag för bostadsrättsföreningens
och HSBs vidare handläggning av överlåtelsen.
3. Köparen måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen
För att överlåtelsen skall bli giltig krävs att bostadsrättsföreningen godkänner din köpare
som medlem i föreningen. Du överlåter ju inte specifikt din lägenhet, utan din andel i
bostadsrättsföreningen.
Styrelsen i bostadsrättsföreningen kan neka medlemskap om köpare t ex har betalningsanmärkningar,
tidigare är känd för att vara störande eller är försatt i konkurs.
Många bostadsrättsföreningar tar kreditupplysning på köparen innan frågan om medlemskap
behandlas. Det är vanligt att bostadsrättsföreningar har som rutin att träffa köpare och
säljare. Kontakta din förening.
HSB skickar inbetalningskort för medlemsavgiften.
När du ska överlåta din HSB-lägenhet
4. Betala överlåtelseavgift
För att täcka bostadsrättsföreningens och HSBs kostnader i samband med ägarbytet av bostadsrätten
uttages en överlåtelseavgift som är 2,5 % av ett basbelopp enligt lagen om allmän försäkring,
för närvarande 1070 kronor.
Överlåtelseavgiften betalas av säljaren genom ett tillägg av 1070 kr på det sista inbetalningskortet
av månadsavgiften före försäljningen.
Bostadsrättsföreningens namn och lägenhetens nummer måste anges på inbetalningskortet.
Överlåtelseavgiften är avdragsgill i deklarationen.
5. Lös eventuella lån, sänd intyg till HSB
Vi rekommenderar att köpare och säljare träffas och slutför affären på banken där ni löser eventuella
lån. Kvitto på lösen av lån sänds omgående till HSB.
HSB registrerar överlåtelsen
När ovanstående punkter är klara registrerar HSB Göteborg överlåtelsen och sänder besked till
köparen, säljaren och bostadsrättsföreningen. Vi sänder också nya månadsavgiftsavier (hyresavier)
till köparen.

Senaste kommentaren