Trivselregler

Trivselreglerna är till för oss alla som tillsammans äger vår bostadsrättsförening och syftar till att vi alla ska trivas tillsammans. Sunt förnuft och att ta hänsyn till varandra är en grundförutsättning, men då vi alla är olika finns det ett antal regler som samtliga medlemmar och dess eventuella gäster måste följa.

1§       Visa andra medlemmar hänsyn.
Alla blir lite gladare och mår lite bättre av sin skönhetssömn. Eftersom vi alla har olika arbetstider och måste stiga upp olika tidigt på morgonen måste vi alla respektera nattron. Därför har föreningen beslutat att starka skrik, stark musik, starkt TV-ljud, smäll i både innerdörrar och ytterdörrar generellt inte får förekomma, men får absolut inte förekomma mellan klockan 22.00—06.00 då det ska vara tyst. Diskning bör inte förekomma under dessa timmar och om duschen ska användas tänk på att inte duscha för länge eftersom att nattron måste respekteras.

2§       Utförande av arbeten i lägenheten.
Om du ska utföra arbeten meddela dina grannar i god tid innan arbetet påbörjas. Informationen om att du ska utföra arbeten hängs med fördel upp i entrén i ditt trapphus så att andra medlemmar i ditt hus kan ta del av informationen.

Föreningen har beslutat att arbeten får utföras:
Måndagar—Fredagar                        klockan 08.00—19.00
Lördagar endast mellan                     klockan 10.00—17.00
Söndagar eller helgdagar                  Arbete får inte förekomma

3§       Piskställ
Mattpiskning räknas som en form av arbete och ska därför utförs inom samma tidsramar som ovan. Tänk också på att aldrig hänga varken mattor, lakan eller täcken över balkongräcket.

4§       Festligheter
Bröllop, födelsedagar eller att examen är exempel på saker vi vill fira. Roliga händelser ska firas, men vi måste tänka på att visa våra medlemmar hänsyn även under festliga omständigheter.
Meddela dina grannar i god tid innan festen ska äga rum. Informationen hängs med fördel upp i entrén i ditt trapphus så att andra medlemmar i ditt hus kan ta del av informationen. Om andra medlemmar störs av festen måste du tillmötesgå den medlem som störs av ditt firande.

5§       Tvättstugan
För ordningsregler vad gäller användning av tvättstugan finns de uppsatta i tvättstugan.

6§       Gemensamma omgivningar
Tänk på att vi tillsammans äger våra fastigheter i föreningen och att vi all tjänar på att hjälpas åt att hålla det snyggt och rent.

a)        Rökförbud gäller såklart i alla våra gemensamma utrymmen. Föremål så som fimpar, papper eller liknande får inte under några omständigheter slängas från balkongen. Inte heller på våra gårdar, lekplatser, entréer eller trappuppgångar.

b)        Även om fåglar och råttor kan se utsvultna ut så är det absolut förbjudet att mata dem, eftersom föreningen inte vill ha oinbjudna gäster.

c)        Det är absolut förbjudet att skräpa ned eller ställa gamla möbler i vinds- och källarutrymmen. Detta innebär stor brandrisk.

d)        Om du har storhandlat, köpt en ny säng eller något annat som är stort och tungt måste du såklart köra in på innergården för att kunna lasta av, men att parker på innegården i något annat syfte än avlastning är absolut förbjudet. Här måste vi tänka på att utryckningsfordon alltid måste lämnas företräde på innergården.

7§       Paraboler
Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller balkongräcke utan styrelsens godkännande.

8§       Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning kan endast ske med styrelsens godkännande. För instruktioner om vilka regler som gäller vid andrahandsuthyrning kontakta styrelsen och se https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/bokunskap/juridik/andrahandsupplatelse-av-bostadsratt/.

9§       Garage och parkeringsplats
För information om att hyra garage eller parkeringsplats kontakta styrelsen.

10§    Överträdelse av trivselregler
Vid upprepade överträdelser av trivselreglerna måste styrelsen enligt lag och HSB:s stadgar agera genom muntlig och/eller skriftlig tillsägelse. Bostadsrätten förverkas om bostadsrättshavaren efter tillsägelse (en s.k. rättelseanmodan) inte följer styrelsens anvisningar.

Reglerna är upprättade i överensstämmelse med ortens sed i enlighet HSB:s normalstadgar §38 där det också specificeras att du som medlem måste följa de lokala trivselreglerna som föreningen inrättat, se:

Trivselreglerna tar också avstamp i Jordabalken 12 kapitlet 25§ ”När [bostadsrättshavaren] an-vänder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäl-igen bör tålas (störningar i boendet). [Bostadsrättshavaren] skall vid sin användning av lägen-heten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. (…)”

Övrig information

Norra Biskopsgårdens Panncentralen
En av de fina fördelarna med vår förening är att om du får problem i din lägenhet så går det bra att kontakta Panncentralen som  hjälper dig att åtgärda problemet. Panncentralens besöksadress är: Önskevädersgatan 46. Du når dem under vardagar på telefon: 031-53 51 66 mellan klockan 08.00—15.00, därefter kopplas du till en telefonsvarare. Panncentralen hjälper oss i föreningen med: värme och vattenförsörjning i lägenheter, tvättstugor och trapphus. De hjälper oss också att åtgärda problem med avloppet, wc:n, blandaren (vatten- och duschkran), el-uttag och strömbrytare i bostaden. Panncentralen kan dock bara hjälpa dig som har den standarden som föreningen försett lägenheten med. De märken som föreningen använder som standard är: FM Matsson, Mora Ten (blandare), Gustavsberg och IFÖ (wc). Om du har problem med rör, elektricitet och kabel-TV ring alltid styrelsen först, telefonnummer 0702-285725.

Senaste kommentaren

27.07 | 10:10

Någon har burit över en. tv-apparat från 11-an till oss på 9-an och ställt utanför vindsdörren. det vore ju bra. om den. kunde komma bort.

16.07 | 08:39

Överlåtelse

11.06 | 15:08

Höjd hyra igen i dessa tider. Bra jobbat! synd att man inte går på försörjningsstöd.

09.06 | 19:13

Hej ,
Vi har inga mopedgarage. En elmoped kan du ha i
cykelrummet. En moped som går på bensin får du ställa ute vid cykelstället.