Så fungerar en bostadsrättsförening

* Vid köp av lägenhet:
Tar föreningen en kreditupplysning på köparen (UC)

* Om du säljer en lägenhet:
Kontakta Brf Karlavagnens expedition
Molnvädergatan 18
418 35 Göteborg

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening.
1 kap, 1 § ”En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.”

Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt.
1 kap, 3 § ”Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.”

Det är föreningen som äger husen, ansvarar för förvaltningen och upplåter bostäder.
Det normala är att bostadsrättsföreningar äger ett eller flera flerfamiljshus men det finns även kedje- och radhus samt villor som upplåts med bostadsrätt.

Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten (årsstämman, stämman).

Föreningen, och styrelsen, har att rätta sig efter i ordning:
1. svensk lag (bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar),
2. föreningens stadgar,
3. beslut tagna på årsstämman

På stämman, som är föreningens högsta beslutande organ, röstar medlemmarna fram en styrelse, sekreterare, revisorer och valberedning. Stämman beslutar även om eventuellt underhåll, investeringar, avsättningar till fonder med mera, vilket i slutändan kommer att märkas i årsavgiften.
På stämman har varje bostadsrätt en röst.

Senaste kommentaren